HomeKdo jsmeKdo jsme

Klub vozíčkářů Petýrkova, je obecně prospěšná společnost, která se v roce 2013 transformovala z původního stejnojmenného občanského sdružení, které bylo založené již v roce 1992. Naše společnost je více jak dvacet let poskytovatelem osobní asistence, která pomáhá vést důstojný život lidem se zdravotním postižením, kteří žijí především v bezbariérových domech v Petýrkově ulici v Praze 11 a blízkém okolí. Našim posláním je maximální snaha o všestrannou podporu samostatného života lidí s tělesným postižením v jejich přirozeném prostředí, která je naplňována podle jejich představ a potřeb. Hlavním smyslem poskytované osobní asistence je pomoci zejména lidem s těžkým tělesným postižením žít ve vlastním bytě a podpořit je při zvládání základních životních úkonů, při nichž potřebují pomoc. Poslání služby podporuje zachování stávající soběstačnosti uživatele a sebeurčujícího životního stylu, který jedincům se zdravotním postižením umožňuje vést samostatný život. Osobní asistence pak svou nepřetržitou dostupností v domovním komplexu bytů zvláštního určení přispívá ke snižování existenčních rizik, které souvisejí s životem jejich uživatelů, čímž zastupuje také službu tísňové péče.

Nejvyšším orgánem Klubu vozíčkářů Petýrkova, o.p.s. je správní rada, jejíž členy jsou od Mgr. Kateřina Sedláková, předsedkyně, Ing. Vlastimil Birčák, ekonom a Alžběta Šafránková. Výkonným orgánem společnosti je její ředitel, Mgr. Tomáš Drábek, který je vedoucím pracovníkem služby osobní asistence a statutárním zástupcem společnosti. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, jejíž členy jsou Kateřina Formánková, předsedkyně, Jaroslava Zástěrová a Filip Bican.

Podrobnější informace o nás můžete nalézt ve výročních zprávách naší společnosti, které jsou ke stažení ve spodní části těchto webových stránek.

Jak nám můžete pomoci?    Děkujeme všem institucím, organizacím, firemním sponzorům a individuálním dárcům, kteří přispěli na činnost Klubu vozíčkářů Petýrkova, o.p.s. nebo podpořili naše aktivity jinou formou.V letech 2007 až 2013 nás podpořili:

    Nadační fond Avast, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Pražská energetika, a. s., ČEPS, a. s., Úřad MČ Praha 11, , Nadační fond České pojišťovny, JUDr. Růžena Trojánková, Restaurant Havelská Koruna, Hájek a Boušová, s. r. o., Členové Českého veslařského svazu, Hem Con Medical Technologies EU Limited, Hotel Globus, Top Hotel Praha, Metrostav, a. s., British American Tobacco, s. r. o., CeWe Color, a. s., Optreal, s. r. o., CEGELEC, a. s., OKIN Group, a. s., Anonce k. s., Economia, a. s., ISS Facility Services, s. r. o. a další dárci.

Domů  |  Napište nám  |  Výroční zpráva  |  Stanovy
Doporučte náš web:  

Webhosting domény zajišťuje CZECHIA.COM