JSME VÍC NEŽ JEN SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE!


Naše poslání a vize

Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s. umožňuje dospělým lidem s tělesným postižením v Praze 11 samostatný život.

Jsme přesvědčeni, že přáním lidí s tělesným postižením je žít plnohodnotný a důstojný život jako každý jiný člověk. Proto vynakládáme maximální úsilí, aby tito lidé v Praze 11 mohli žít samostatně ve vlastní domácnosti. Zajišťováním služby osobní asistence se snažíme lidem s tělesným postižením mnohdy kompenzovat jen to, co mají lidé bez tělesného postižení – totiž funkční nohy nebo ruce. Zároveň se snažíme, aby si naši klienti průběh asistenční pomoci určovali sami a mohli se svobodně rozhodovat, jak chtějí žít... s celou naší vizí se můžete seznámit zde.

Potřebuji pomoc/mám zájem o služby


Proč nám druzí pomáhají

ImageDům v Petýrkově ulici v Praze 11 a celá jeho koncepce pro mě znamená zejména svobodu, samostatnost a plnohodnotný život pro ty, kterým k naplnění těchto slov chybí jen velmi málo – pohyb na vlastních nohou. I lidé na vozíku přece mohou žít ve svém vlastním bytě, ať už s rodinou, nebo bez ní, jsou ale věci, které sami nezvládnou a se kterými jim může pomoci asistenční služba, která je v tomto výjimečném domě k dispozici. A to je také důvod, proč se Nadační fond Avast rozhodl tuto skvělou myšlenku finančně podporovat!

Jarmila Baudišová, předsedkyně NF Avast

Chci darovat životní pohodu lidem s tělesným postižením


Kdo jsme

Klub vozíčkářů Petýrkova je obecně prospěšná společnost, transformovaná v roce 2013 z původního stejnojmenného občanského sdružení založeného již v roce 1992, která umožňuje lidem s tělesným postižením v Praze 11 samostatný život. Jsme transparentní organizací, která klade důraz na svou historii, stabilitu a lokální komunitní charakter.

Osobní asistenci po předchozím objednání poskytujeme v čase od 7.00 do 23.30 hodin, po celý rok, včetně víkendů a státních svátků. To co děláme je však víc než jen tato služba – nabízíme totiž zajímavou formu celoroční pomoci – kombinaci sociální péče a pohotovostní pomoci, které mohou být vhodně doplněné o naše další činnosti.

Pomoc poskytujeme několika desítkám klientů ročně a od začátku  90. let 20. století máme za sebou stovky tisíc asistenčních hodin. Naše organizace vznikla a působí v domě zvláštního určení v Petýrkově ulici na Praze 11. Sounáležitost s tímto místem je pro nás významná a odráží se v našem poslání, činnosti i názvu naší organizace.

Naše organizace očima druhých lidí

Image

KONTAKT   727 821 669

OD PONDĚLÍ DO PÁTKU 8-17 HODIN

NOVINKY A AKTUALITY

Abakus je nástupce Nadačního fondu Avast

ImageAbakus je nadační fond zakladatelů Avastu, který přináší nástroje pozitivní změny do české společnosti. Jako nástupnická organizace Nadačního fondu Avast navazuje na jeho úspěšné desetileté působení v České republice. Klub vozíčkářů Petýrkova je přitom hrdý, že s nadačním fondem Avast navázal spolupráce již od jeho počátku v roce 2011, kdy byla v souhrnu naše hlavní činnost podpořena ve výši 8.330.000 Kč. Pod hlavičkou společnosti Avast vznikne nová Nadace Avast, která se zaměří na globální výzvy, k jejichž řešení muže Avast významné přispět i svou technologickou expertízou. Avast zároveň zůstává donorem a firemním partnerem nadačního fondu Abakus. A co znamená Abakus?  Akronym Abakus (Avast - Baudiš - Kučera - Spolu) odkazuje na osobní příběh zakladatelů technologické společnosti Avast Pavla Baudiše a Eduarda Kučery a odráží jejich přesvědčení, že síla je v jednoduchosti a spolupráci.

Pour féliciter 2021

Jménem Klubu vozíčkářů Petýrkova Vám přejeme klidné prožití vánočních svátků a do nového roku vše dobré, zejména pak pevné zdraví. Věříme, že následující rok 2021 přinese klidnější časy.

Image

Děkovný list za boj s koronavirem

Image