JSME VÍC NEŽ JEN SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE!


Každý z nás někdy potřebuje pomoci, někdo častěji, někdo méně často. Lidé s tělesným postižením patří zpravidla do první skupiny a my chceme, aby pomoc pro ně byla samozřejmá a dostupná stejně jako pro člověka bez tělesného postižení. Také jsme přesvědčeni, že přáním lidí s tělesným postižením je žít plnohodnotný a důstojný život jako každý jiný člověk. Proto vynakládáme maximální úsilí, aby tito lidé v Praze 11 mohli žít samostatně ve vlastní domácnosti. Míra podpory, kterou přitom lidé s tělesným postižením potřebují, je různá, od nepravidelné dopomoci až po každodenní několikahodinovou pomoc. Snažíme se proto takovou formu podpory nabízet, chceme, aby naše pomoc byla všestranná a naši klienti se mohli spolehnout, že se na nás mohou obrátit. Přitom je pro nás samozřejmé také lidi se zdravotním postižením zaměstnávat.

Zajišťováním služby osobní asistence se snažíme lidem s tělesným postižením mnohdy kompenzovat jen to, co mají lidé bez tělesného postižení – totiž funkční nohy nebo ruce. Zároveň se snažíme, aby si naši klienti průběh asistenční pomoci určovali sami a mohli se svobodně rozhodovat, jak chtějí žít. Při poskytování pomoci využíváme naše dlouholeté zkušenosti, které jsme od roku 1992 získali, a jsme vždy ochotni se o ně podělit s ostatními, kteří mají stejné smýšlení jako my.

Ve vztahu ke společnosti chceme, aby se osobní asistence a další podobné formy sociální péče staly ještě běžnější službou, než je tomu v dnešní době, a to nejen z důvodu větší nezávislosti lidí, kteří pomoc potřebují, ale i proto, že se jedná o méně nákladnou a přirozenější formu pomoci než například v celoročních pobytových službách. Ačkoli se dlouhodobě snažíme o zajištění stabilního financování naší činnosti, je i pro nás velmi náročné získávat finanční či věcné prostředky na provoz organizace a poskytovaných služeb. Vážíme si proto veškeré podpory všech partnerů či dárců a vždy rádi uvítáme možnost spolupráce.

Umožňujeme lidem s tělesným postižením v Praze 11 samostatný život.

Lidé z Klubu vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.


Image


Image

NOVINKY A AKTUALITY

COVID-19 omezení doplňkové činnosti

S ohledem na vývoj epidemie COVID-19 v České republice přistupujeme v rámci preventivních opatření v Klubu vozíčkářů Petýrkova k omezení naší doplňkové činnosti. Od soboty 14. 3. 2020 do odvolání se přerušuje provoz místnosti naší tzv. rehabilitace. To znamená, že nebude dostupné cvičení na MOTOmedu a v místnosti nebudou probíhat individuální fyzioterapeutická cvičení a ani křesťanské bohoslužby. Zároveň je také omezen provoz naší půjčovny kompenzačních pomůcek, a to pro zájemce mimo bezbariérový bytový dům Petýrkova. Provoz služby osobní asistence je nadále plně zachován. Děkujeme za pochopení.

Pour féliciter 2020

Image

Vydání výroční zprávy za rok 2018

Vydali jsme výroční zprávu za rok 2018. Skrze ni se můžete seznámit s naší činností, kterou od roku 1992 pomáháme lidem s tělesným postižením v bezbariérovém domě v ulici Petýrkova v Praze 11. Výroční zpráva je k dispozici zde. Příjemné čtení.

Nezávislý finanční audit za rok 2018

Naše transparentnost a profesionalita finančního řízení je dlouhodobě prověřována externím finančním auditem, kterým jsme vždy úspěšně prošli. O naší důvěryhodnosti se jako každý rok můžete přesvědčit ve zprávě nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, kterou za rok 2018 v celém rozsahu naleznete zde.

Image