JSME VÍC NEŽ JEN SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE!


Naše poslání a vize

Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s. umožňuje dospělým lidem s tělesným postižením v Praze 11 samostatný život.

Jsme přesvědčeni, že přáním lidí s tělesným postižením je žít plnohodnotný a důstojný život jako každý jiný člověk. Proto vynakládáme maximální úsilí, aby tito lidé v Praze 11 mohli žít samostatně ve vlastní domácnosti. Zajišťováním služby osobní asistence se snažíme lidem s tělesným postižením mnohdy kompenzovat jen to, co mají lidé bez tělesného postižení – totiž funkční nohy nebo ruce. Zároveň se snažíme, aby si naši klienti průběh asistenční pomoci určovali sami a mohli se svobodně rozhodovat, jak chtějí žít... s celou naší vizí se můžete seznámit zde.

Potřebuji pomoc/mám zájem o služby


Proč nám druzí pomáhají

ImageDům v Petýrkově ulici v Praze 11 a celá jeho koncepce pro mě znamená zejména svobodu, samostatnost a plnohodnotný život pro ty, kterým k naplnění těchto slov chybí jen velmi málo – pohyb na vlastních nohou. I lidé na vozíku přece mohou žít ve svém vlastním bytě, ať už s rodinou, nebo bez ní, jsou ale věci, které sami nezvládnou a se kterými jim může pomoci asistenční služba, která je v tomto výjimečném domě k dispozici. A to je také důvod, proč se Nadační fond Avast rozhodl tuto skvělou myšlenku finančně podporovat!

Jarmila Baudišová, předsedkyně ABAKUS - nadačního fondu zakladatelů Avastu

Chci darovat životní pohodu lidem s tělesným postižením


Kdo jsme

Klub vozíčkářů Petýrkova je obecně prospěšná společnost, transformovaná v roce 2013 z původního stejnojmenného občanského sdružení založeného již v roce 1992, která umožňuje lidem s tělesným postižením v Praze 11 samostatný život. Jsme transparentní organizací, která klade důraz na svou historii, stabilitu a lokální komunitní charakter.

Osobní asistenci po předchozím objednání poskytujeme v čase od 7.00 do 23.30 hodin, po celý rok, včetně víkendů a státních svátků. To co děláme je však víc než jen tato služba – nabízíme totiž zajímavou formu celoroční pomoci – kombinaci sociální péče a pohotovostní pomoci, které mohou být vhodně doplněné o naše další činnosti.

Pomoc poskytujeme několika desítkám klientů ročně a od začátku  90. let 20. století máme za sebou stovky tisíc asistenčních hodin. Naše organizace vznikla a působí v domě zvláštního určení v Petýrkově ulici na Praze 11. Sounáležitost s tímto místem je pro nás významná a odráží se v našem poslání, činnosti i názvu naší organizace.

Naše organizace očima druhých lidí

KONTAKT   727 821 669

OD PONDĚLÍ DO PÁTKU 8-17 HODIN

NOVINKY A AKTUALITY

Změna bankovního účtu a tel. vedoucí služby

S účinností od 1. ledna 2023 dochází ke změně našeho bankovního účtu. Pro veškerý platební styk a úhrady za naše služby používejte bankovní účet 2802316989/2010 vedený u FIO banky, a.s. Od nového roku došlo zároveň ke změně telefonního čísla vedoucí služby osobní asistence, paní Evy Pichrtové. Nové kontaktní číslo je 724 189 619.


Pour féliciter 2023

Image

Ochrana lidí s postižením před násilím

Lidé se zdravotním postižením čelí násilí častěji než lidé bez postižení. A to se musí změnit. Připojte se k nám a podepište Memorandum o ochraně lidí s postižením před násilím.

Z výzkumu Agentury EU pro základní práva vyplývá, že lidé s postižením jsou obětí fyzického násilí téměř dvakrát častěji. Výzkum In IUSTITIA zase ukázal, že z důvodu svého zdravotního stavu byl v posledních 5 letech napaden každý druhý respondent s postižením.

Navzdory tak vysokým číslům neposkytuje trestní zákoník lidem se zdravotním postižením dostatečnou ochranu!

V memorandu vyzýváme společnost, instituce i jednotlivce k vytváření prostředí, ve kterém budou podporována, chráněna a prosazována lidská práva a základní svobody lidí s postižením. Pomozte ochránit lidi s postižením před diskriminací a všemi formami násilí připojením svého podpisu!