JSME VÍC NEŽ JEN SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE!


Každý z nás někdy potřebuje pomoci, někdo častěji, někdo méně často. Lidé s tělesným postižením patří zpravidla do první skupiny a my chceme, aby pomoc pro ně byla samozřejmá a dostupná stejně jako pro člověka bez tělesného postižení. Také jsme přesvědčeni, že přáním lidí s tělesným postižením je žít plnohodnotný a důstojný život jako každý jiný člověk. Proto vynakládáme maximální úsilí, aby tito lidé v Praze 11 mohli žít samostatně ve vlastní domácnosti. Míra podpory, kterou přitom lidé s tělesným postižením potřebují, je různá, od nepravidelné dopomoci až po každodenní několikahodinovou pomoc. Snažíme se proto takovou formu podpory nabízet, chceme, aby naše pomoc byla všestranná a naši klienti se mohli spolehnout, že se na nás mohou obrátit. Přitom je pro nás samozřejmé také lidi se zdravotním postižením zaměstnávat.

Zajišťováním služby osobní asistence se snažíme lidem s tělesným postižením mnohdy kompenzovat jen to, co mají lidé bez tělesného postižení – totiž funkční nohy nebo ruce. Zároveň se snažíme, aby si naši klienti průběh asistenční pomoci určovali sami a mohli se svobodně rozhodovat, jak chtějí žít. Při poskytování pomoci využíváme naše dlouholeté zkušenosti, které jsme od roku 1992 získali, a jsme vždy ochotni se o ně podělit s ostatními, kteří mají stejné smýšlení jako my.

Ve vztahu ke společnosti chceme, aby se osobní asistence a další podobné formy sociální péče staly ještě běžnější službou, než je tomu v dnešní době, a to nejen z důvodu větší nezávislosti lidí, kteří pomoc potřebují, ale i proto, že se jedná o méně nákladnou a přirozenější formu pomoci než například v celoročních pobytových službách. Ačkoli se dlouhodobě snažíme o zajištění stabilního financování naší činnosti, je i pro nás velmi náročné získávat finanční či věcné prostředky na provoz organizace a poskytovaných služeb. Vážíme si proto veškeré podpory všech partnerů či dárců a vždy rádi uvítáme možnost spolupráce.

Umožňujeme lidem s tělesným postižením v Praze 11 samostatný život.

Lidé z Klubu vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.


Image


Image

NOVINKY A AKTUALITY

Pour féliciter 2020

Image

Vydání výroční zprávy za rok 2018

Vydali jsme výroční zprávu za rok 2018. Skrze ni se můžete seznámit s naší činností, kterou od roku 1992 pomáháme lidem s tělesným postižením v bezbariérovém domě v ulici Petýrkova v Praze 11. Výroční zpráva je k dispozici zde. Příjemné čtení.

Nezávislý finanční audit za rok 2018

Naše transparentnost a profesionalita finančního řízení je dlouhodobě prověřována externím finančním auditem, kterým jsme vždy úspěšně prošli. O naší důvěryhodnosti se jako každý rok můžete přesvědčit ve zprávě nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, kterou za rok 2018 v celém rozsahu naleznete zde.

Změna provozu služby osobní asistence

Provoz služby osobní asistence byl od 1. 7. 2018 trvale změněn v časovém rozsahu – služba bude poskytována každý den v době od 7.00 hodin do 23.30 hodin. V nočním čase nebude služba dále pravidelně zajišťována. Hlavními důvody zrušení nočních směn jsou potíže se zajištěním dlouhodobě stabilního počtu osobních asistentů/tek a řešení hospodárnosti a účelnosti provozu. Přestože je zrušení pravidelných nočních služeb nepříjemnou situací, jedná se o zcela uvážené a nezbytné rozhodnutí, ke kterému vedení organizace muselo přistoupit. Díky tomuto kroku tak budeme v budoucnu schopni poskytovat spolehlivé a stabilní služby ve zbylých dvou třetinách dne.

Image