NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI


Děkujeme všem individuálním dárcům,  nadacím a nadačním fondům, státním a obecním institucím, spolupracujícím organizacím a firmám, které nám pomáhají naplňovat naši vizi a poskytují nám finanční, věcnou či jinou pomoc.

Image

Image​​

Nadační fond AVAST, který je dlouhodobým partnerem naší společnosti, již deset let finančně podporuje službu osobní asistence.

Image​​

Magistrát hl. m. Prahy ze svého rozpočtu pravidelně podporuje  službu osobní asistence finančním grantem.​

Image​​

Akciová polečnost ČEPS   opakovaně podpořila službu osobní asistence významným finančním darem.

Image​​

Akciová společnost Pražská energetika od roku 2013 podporuje službu osobní asistence významnými finančními dary.

Image​​

MČ Praha 11 pravidelně podporuje ze svého rozpočtu službu osobní asistence finanční dotací a pronájmem prostor za výhodných podmínek.

Image​​

MPSV ČR prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy pravidelně podporuje finanční dotací ze státního rozpočtu službu osobní asistence.

Image

Úřad práce ČR nám od začátku roku 2016 poskytuje finanční příspěvky na podporu zaměstnávání OZP na chráněném trhu práce.

 

Image​​

 

Nadace Charty 77 nám v roce 2016 v rámci fondu Pomáhej (s) humorem poskytla významný finanční dar na  osobní asistenci.

 

Image

Nadační fond Veolia v letech 2014-2020 v rámci programu MiniGranty podpořil již 6x naši hlavní činnost a návazné doplňkové služby.

Image

JUDr. Růžena Trojánková nám v letech 1999 - 2018 poskytovala pravidlený měsíční dar ve výši 2 000 Kč.

 

Image​​​

Společnost IBM nám poskytla v roce 2016 finanční dar na provoz osobní asistence a návazných doplňkových aktivit.

 

Image

Nadační fond J&T nám v roce 2017 poskytl fiannčí dar určený na realizaci projektu "Protáhni si tělo v novém".

Image​​

Společnost MEI Property Services nám  v letech 2015-2019 poskytla finanční dary např. na nové pomůcky či rekonstrukci WC.

Image

Společnost LMC nám poskytuje od roku 2014 jejich inzertní služby na portálech  Jobs.cz a Práce.cz za symbolickou cenu.

Image

Společnost Autoškola KING nám od roku 2015 poskytuje bezplatný přístup k on-line školením z oblasti BOZP, PO nebo první pomoci.

Image

Akciová společnost CeWe Color již několikrát podpořila činnost a poskytované služby naší organizace finančním darem.

Image​​

Společnost Erilens opakovaně podpořila naši činnost věcnými a finančními dary a  pro náš provoz a aktivity organizace.

Image

Společnost Meyra podporuje půjčovnu kompenzačních pomůcek poskytováním individuálních slev na nákup nového sortimentu.

 

 

Image​​​

Akciová společnost  Metrostav v letech 2008 a 2011 podpořila finančním darem nepřetržitý provoz služby osobní asistence.

 

 

 

Image

Společnost Hájek a Boušová nám v minulosti dvakrát poskytnula věcný dar v podobě občerstevní.

Image

Nakladatelství Triton, s.r.o. nás v roce 2015 podpořilo darováním odborné literatury z oblasti sociální práce a zdravotnictví.

 

 

Image​​

Centrum Chodov, a s. nám v roce 2017 a 2018 poskytla finanční dary na naši hlavní činnost a dárkvé karty pro zaměstnance.

Image​​

Akciová společnost Nexum Trilog nám zdarma vytvořila webové stránky a nadále zajišťuje jejich provoz s výraznou slevou.

Image

KIS o. p. s. v rámci projektu „Pečuji a pracuji v Praze“ poskytla v roce 2015 mzdové příspěvky na zajištění  stáží ve službě osobní asistence.

Image​​​

Pracovníci společnosti ISS Facility Services od roku 2009 pravidelně realizují jednodenní úklid, při kterém pomáhají našim klientům.

Image​​

Společnost SIVAK medical technology v roce 2016 podpořila naše služby finančním darem.

 

Image

Nadace České pojišťovny v roce 2013 finančně podpořila realizaci našeho rekondičního a ozdravného pobytu v ČR.

Image​​​

Svaz tělesně postižených v ČR v rámci projektu "Cesta k zaměstnání" poskytl v roce 2014 mzdový příspěvek na osobní asistentku.

 

Image​​

Společnost Middex Agency již 3x podpořila finančním darem úhrady za služby osobní asistence u jedné naší konkrétní klientky.

Image

Ing. Ladislav Kos, senátor PČR, nám od roku 2016 poskytuje významnější finanční dar na naši hlavní činnost a doplňkové služby. 

 

 

Image​​

Paní Hana Houdková (Levnezbozieu.cz) nám poskytnula věcný dar  hygienických a drogistických prostředků.

 

Image

Společnost RESI Třeboň nám v roce 2018 poskytla slevu ve výši 10% na zakoupení nového rehablitačního lehátka Jordan S2.

 

Image

Společnost Rewild nám poskytnula věcný dar pro zaměstnance v podobě dárkového boxu plného občerstvení.

Image

Společnost Total Protect nám v roce 2018 poskytuje slevu ve výši 7% na zakoupení pracovního oblečení a  obuvy.

Image​​

Paní Petra Freimannová nám od roku 2016 pravidelně poskytuje finanční dary.

Image

Společnost Edenred CZ nám v roce 2018 bezplatně poskytla své služby na zajištění stravování našich zaměstnanců.