NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI


Děkujeme všem individuálním dárcům,  nadacím a nadačním fondům, státním a obecním institucím, spolupracujícím organizacím a firmám, které nám pomáhají naplňovat naši vizi a poskytují nám finanční, věcnou či jinou pomoc.

Image


ImageZvláštní poděkování patří všem, jež nám pomohli zvládnout boj s koronavirem ve vypjatém roce 2020:

MČ Praha 11, Magistrát hl. m. Prahy, Nadační fond Veolia, Jarmila a Pavel Baudišovi, APSS ČR a společnost IRESOFT s.r.o., FINEP CZ a.s., BPD PARTNERS a.s., Pražské vodovody a kanalizace a.s., Brašnářství Tlustý a spol., Centrum Paraple o.p.s., Panochova - Průša research a.s., Asistence o.p.s., Sbor dobrovolných hasičů PRAHA 11 – Chodov, Šárka Zdeňková, Klára Almiron, Kateřina Šveráková, Jindra Zalabáková. Piráti MČ Praha 11, Diakonická akademie, Ivana Hovorková, Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář...


Image​​

MPSV ČR prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy pravidelně podporuje finanční dotací ze státního rozpočtu službu osobní asistence.

Image​​

Abakus, nástupce NF Avast, který je dlouhodobým partnerem naší společnosti, významně podporuje naši hlavní činnost.

Image​​

Akciová společnost Pražská energetika od roku 2013 podporuje službu osobní asistence významnými finančními dary.

Image​​​

MČ Praha 11 pravidelně podporuje ze svého rozpočtu službu osobní asistence finanční dotací a zvýhodněným pronájmem prostor

Image​​

Magistrát hl. m. Prahy ze svého rozpočtu pravidelně podporuje  službu osobní asistence finančním grantem.​

Image

Úřad práce ČR nám od začátku roku 2016 poskytuje finanční příspěvky na podporu zaměstnávání OZP na chráněném trhu práce.

Image​​

Akciová polečnost ČEPS   opakovaně podpořila službu osobní asistence významným finančním darem.

 

Image​​

 

Nadace Charty 77 nám v roce 2016 v rámci fondu Pomáhej (s) humorem poskytla významný finanční dar na  osobní asistenci.


Image

Nadační fond Veolia v letech 2014-2020 v rámci programu MiniGranty podpořil již 6x naši hlavní činnost a návazné doplňkové služby.

 

Image

Společnost LMC nám poskytuje od roku 2014 jejich inzertní služby na portálech  Jobs.cz a Práce.cz za symbolickou cenu.

Image​​

Společnost MEI Property Services nám  v letech 2015-2019 poskytla finanční dary např. na nové pomůcky či rekonstrukci WC

Image

Společnost Autoškola KING nám od roku 2015 poskytuje bezplatný přístup k on-line školením z oblasti BOZP, PO nebo první pomoci.

Image

JUDr. Růžena Trojánková nám v letech 1999 - 2018 poskytovala pravidelný měsíční dar ve výši 2 000 Kč.

Image

Ing. Ladislav Kos, senátor PČR, nám od roku 2016 poskytuje významnější finanční dar na naši hlavní činnost a doplňkové služby. 

Image​​

Paní Petra Freimannová nám od roku 2016 pravidelně poskytuje finanční dary.

 

Image​​​

Akciová společnost Nexum Trilog nám zdarma vytvořila webové stránky a nadále zajišťuje jejich provoz s výraznou slevou.

 

Image​​​

Pracovníci společnosti ISS Facility Services od roku 2009 pravidelně realizují jednodenní úklid, při kterém pomáhají našim klientům.

 

Image

 

Společnost Meyra podporuje půjčovnu kompenzačních pomůcek poskytováním slev na nákup nového sortimentu.

 

Image

Akciová společnost CeWe Color již několikrát podpořila činnost a poskytované služby naší organizace finančním darem.

 

Image

Nadační fond J&T nám v roce 2017 poskytl fiannčí dar určený na realizaci projektu "Protáhni si tělo v novém".

 

Image​​

 

Paní Hana Houdková (Levnezbozieu.cz) nám poskytnula věcný dar  hygienických a drogistických prostředků.

 

Image​​

Společnost Erilens opakovaně podpořila naši činnost věcnými a finančními dary a  pro náš provoz a aktivity organizace.

 

Image

Společnost Total Protect nám v roce 2018 poskytuje slevu ve výši 7% na zakoupení pracovního oblečení a  obuvy

 

Image​​

Společnost Middex Agency 3x podpořila finančním darem úhrady za služby osobní asistence u jedné naší konkrétní klientky.

 

Image​​​

Společnost IBM nám poskytla v roce 2016 finanční dar na provoz osobní asistence a návazných doplňkových aktivit.

 

Image

Společnost Hájek a Boušová nám v minulosti dvakrát poskytnula věcný dar v podobě občerstevní.

 

Image

Společnost Rewild nám poskytnula věcný dar pro zaměstnance v podobě dárkového boxu plného občerstvení.

Image

Westfield Chodov nám v roce 2017 a 2018 poskytl finanční dary na naši hlavní činnost a dárkové karty pro zaměstnance.

 

Image

Společnost Edenred CZ nám od roku 2018 bezplatně poskytuje své služby na zajištění stravování našich zaměstnanců.

 

Image

V charitativní turnaji na podporu poskytovatelů sociálních služeb Beach help cup/Antuka help cup jsme v roce 2020 získali výtěžek 10 tis. Kč.

 

Image​​​

Akciová společnost  Metrostav v letech 2008 a 2011 podpořila finančním darem nepřetržitý provoz služby osobní asistence.

 

Image

Společnost RESI Třeboň nám v roce 2018 poskytla slevu ve výši 10% na zakoupení nového rehablitačního lehátka Jordan S2.

Image

Nakladatelství Triton, s.r.o. nás v roce 2015 podpořilo darováním odborné literatury z oblasti sociální práce a zdravotnictví.