NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI


Děkujeme všem individuálním dárcům,  nadacím a nadačním fondům, státním a obecním institucím, spolupracujícím organizacím a firmám, které nám pomáhají naplňovat naši vizi a poskytují nám finanční, věcnou či jinou pomoc.

Image


Image​​

MPSV ČR prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy pravidelně podporuje finanční dotací ze státního rozpočtu službu osobní asistence.

Image​​

Abakus, NF zakladatelů Avastu, který je dlouhodobým partnerem naší společnosti, významně podporuje službu osobní asistence.

Image​​

Akciová společnost Pražská energetika od roku 2013 podporuje službu osobní asistence významnými finančními dary.

Image​​​

MČ Praha 11 ze svého rozpočtu pravidelně podporuje službu osobní asistence finanční dotací a zvýhodněným pronájmem prostor.

Image​​

Magistrát hl. m. Prahy ze svého rozpočtu pravidelně podporuje  službu osobní asistence finanční dotací.​

Image

Úřad práce ČR od roku 2016 poskytuje finanční příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce.

 ¨

Image​​

Společnost ČEPS opakovaně podpořila službu osobní asistence finančním darem na nákup materiálu, oblečení a pomůcek.

 

Image​​

Společnost MEI Property Services nám  od roku 2015 poskytuje pravidlně finanční dary na provoz osobní asistence.


Image

Nadační fond Veolia od roku 2014 v rámci programu MiniGranty podpořil 9x naši hlavní činnost a návazné doplňkové služby.

 

Image

Alma Career (dříve LMC) nám od roku 2014 poskytuje  jejich inzertní služby na portálech  Jobs.cz a Práce.cz za symbolickou cenu.

 

Image​​

Společnost Hájek a Boušová nám opakovaně poskytla materiální dar v podobě občerstvení na naše akce.

Image

Společnost Autoškola KING nám od roku 2015 poskytuje bezplatný přístup k on-line školením z oblasti BOZP, PO nebo první pomoci.

Image​​​​

Společnost Nexum Trilog nám bezplatně vytvořila webové stránky a nadále zajišťuje jejich provoz s výraznou slevou.

 

Image

V charitativní turnaji na podporu poskytovatelů sociálních služeb Beach/Antuka help cup jsme opakovaně získali výtěžek ve výši 10 tis. Kč.

 

Image​​​

Společnost Erilens opakovaně podpořila naši činnost věcnými a finančními dary pro náš provoz a aktivity organizace.

 

Image

Společnost Total Protect nám od roku 2018 poskytuje slevu ve výši 7-10% na zakoupení pracovního oblečení a  obuvy.

 

Image

Westfield Chodov nám v roce 2017 a 2018 poskytl finanční dary na naši hlavní činnost a dárkové karty pro zaměstnance.

 

Image

Společnost Edenred CZ nám od roku 2018 bezplatně poskytuje své služby na zajištění stravování pracovníků či volnočasové benefity.