SOCIÁLNÍ SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE


Jaké jsou cíle osobní asistence?

ImageJako registrovaný poskytovatel osobní asistence umožňujeme lidem s  tělesným postižením v maximální možné míře sebeurčení žít v jejich domácnostech, především v bezbariérovém domě v Petýrkově ulici v Praze 11. Naše služba je po předchozím objednání poskytována v čase od 6.30 do 23.30 hodin, po celý rok, včetně víkendů a státních svátků. V oblasti  terénní sociální péče patříme v ČR mezi první organizace, které podobné služby začaly v 90. letech 20. století poskytovat.

Míra podpory, kterou lidé s tělesným postižením potřebují, aby mohli důstojně a samostatně žítje různá, od nepravidelné dopomoci až po každodenní pomoc ve větším rozsahu. Zajišťování služby osobní asistence má lidem s tělesným postižením zpravidla kompenzovat jen to, co mají lidé bez tělesného postižení přirozeně – funkční nohy nebo ruce. Zároveň je potřebné, aby si klienti o průběhu pomoci rozhodovali sami a mohli si tak určit, jak chtějí žít.


Pro koho osobní asistence je?

ImageSlužba osobní asistence je určena lidem nad 18 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného postižení, interního onemocnění nebo věku a ke svému samostatnému životu v domácím prostředí potřebují pomoc druhé osoby a tuto pomoc jim nemohou zajistit blízké osoby v potřebném rozsahu.

S ohledem na naši povinnost zajistit péči v zájmu osob a v náležité  kvalitě však nemůže potřeba pomoci druhé osoby překračovat reálné možnosti služby osobní asistence KVP (např. nepřetržitá pravidelná potřeba pomoci od druhé osoby u člověka s úplnou závislostí na péči, kterému není zajišťována pomoc souběžně od blízké osoby nebo dalších sociálních či zdravotních služeb).

Osobní asistence Klubu vozíčkářů Petýrkova je určena obyvatelům domu zvláštního určení na adrese Petýrkova ul. č.p. 1949 - 1953, případně lidem z blízkého okolí v pěší docházkové vzdálenosti.


Jaký je obsah osobní asistence?

ImagePodstatou služby je pomoc klientovi, tedy člověku se sníženou soběstačností, zvládat prostřednictvím zaměstnance poskytovatele ty úkony, které by si takový člověk udělal nebo obstaral sám, kdyby neměl zdravotní postižení a tudíž určité omezení. Nepatří sem však úkony, které by nahrazovaly veřejně dostupné zdroje (běžné služby jako např. řemeslné práce apod.). Stejně tak není možné, aby klient využíval služby osobní asistence i k těm úkonům péče, které je schopen zvládnout sám.

Služba je zajišťována jednak v rozsahu základních činností, které stanoví zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dále poskytováním základního sociálního poradenství a nakonec i zprostředkováním neodkladné pomoci při krizové situaci (tzv. pohotovostní pomoci), která je v rámci služby poskytována po předešlé vzájemné dohodě jako fakultativní činnost.

Mezi úkony péče z okruhu základních činností osobní asistence patří například pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti nebo zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Za krizovou situaci při zprostředkování neodkladné pomoci je pak považován například pád klienta na zem, náhlé zhoršení jeho zdravotního stavu, neodkladná potřeba vykonání fyziologické potřeby, technická porucha pomůcky nebo nouzová situace v jeho bytě.


Jak se o osobní asistenci žádá a kolik stojí?

Při zájmu o využívání služby osobní asistence můžete kontaktovat vedoucí  služby - sociání pracovnici po předchozí dohodě osobně, elektronicky na e-mail pichrtova@kvp.cz  nebo telefonicky na číslo 724 189 619.

Osobní asistence a fakultativní činnosti se poskytují se spoluúhradou klienta podle našeho ceníku. Výše úhrady za poskytování základních činností osobní asistence činí 155 Kč za jednu hodinu (sazba 155 Kč/hod. je účtována, pokud rozsah péče nepřesáhne v daném měsíci 80 hodin. V případě, že je tento rozsah překročen, a to i souběhem péče od KVP a jiného registrovaného poskytovatele služby osobní asistence, je účtována sazba ve výši 135 Kč/hod.). V rámci jednoho kontaktu je vždy započítáván čas v min. délce 15 minut. Za fakultativní činnost pohotovostní pomoci klient platí měsíční poplatek ve výši 750 Kč.

 

 

KONTAKT PRO ZÁJEMCE O ASISTENCI

Eva Pichrtová, vedoucí osobní asistence

T: 724 189 619, E: pichrtova@kvp.cz, Po-Pá: 7.30-16 h.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Základní smlouva o poskytování osobní asistence (344kb)

Rozšířená smlouva o poskytování osobní asistence a pohotovostní pomoci. (348kb)

Pravidla pro poskytovaní osobní asistence (673kb)

Ceník osobní asistence KVP (červenec 2024 (492kb)

Zásady zpracování osobních údajů klientů služby osobní asistence (64kb)

VÍCEÚČELOVÁ MÍSTNOST "REHABILITACE"

ImageV místnosti naší rehabilitace se v průběhu roku konají různé aktivity. Mezi ty významnější patří např. možnost soukromého využívání fyzioterapeutických služeb nebo využívání přístroje MOTOmed pro pohybové cvičení nebo pravidelné křesťanské bohoslužby.


Při zájmu o soukromé využívání fyzioterapeutických služeb kontaktujte vedoucí služby osobní asistence, paní Evu Pichrtovou, tel.: 724 189 619, která vám poskytne bližší informace. V místnosti rehabilitace je také dostupný běžkařský trenažér, který je možné po předešlé dohodě využívat.

Cvičení na pohybovém přístroji MOTOmed Viva 2 je vhodné při mnoha neurologických a neuromuskulárních onemocněních a napomáhá čelit např. svalovým křečím, ztuhlosti či ochabování svalstva. Přístroj mohou od úterý do pátku využít klienti osobní asistence po objednání na našem dispečinku.

Pokud máte zájem o spirituální prožitek, můžete přijít na bohoslužby Společenství křesťanů Petýrkova, které se konají 2x měsíčně, vždy v neděli od 16.00 hodin. Kontaktní osobou je pan Pavel Brožek, tel.: 777 002 680.

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Pokud potřebujete získat nějaké informace, tak se lze obrátit na vedoucí služby osobní asistence, která je zároveň sociální pracovnicí. Podle zákona o sociálních službách poskytujeme všem lidem v nepříznivé sociální situaci bezplatné základní sociální poradenství.

V rámci základního sociálního poradenství mohou být např. předávány potřebné informace, které přispívají k možnému řešení vaši nepříznivé situace, či vašich blízkých.

Poradenství může být poskytováno také pečujícím osobám, a to se zaměřením na jejich podporu a činnostmi, které spočívají v nácviku dovedností pečujících osob pro zvládání péče o osoby závislé na jejich pomoci.

KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE FIRMY MEYRA

Zpravidla každý první čtvrtek v měsíci probíhá v místnosti naší rehabilitace konzultační odpoledne s pracovníkem firmy MEYRA v čase 14.00 - 16.00 hod. Jsou zde prezentovány produkty firmy MEYRA s možností poradenství, konzultace, drobného servisu a zaměření mechanických i elektrických vozíků. Setkání zajišťuje pan Bc. Milan Zimčík, tel.: 702 153 556.