SOCIÁLNÍ SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE


Jaké jsou cíle osobní asistence?

ImageJako registrovaný poskytovatel osobní asistence umožňujeme lidem s  tělesným postižením v maximální možné míře sebeurčení žít v jejich domácnostech, především v domě zvláštního určení v Petýrkově ulici v Praze 11. Naše služba je po předchozím objednání poskytována v čase od 7.00 do 23.30 hodin, po celý rok, včetně víkendů a státních svátků. V oblasti  terénní sociální péče patříme v ČR mezi první organizace, které podobné služby začaly v 90. letech 20. století poskytovat.

Posláním osobní asistence je umožňovat lidem s tělesným postižením v Praze 11 samostatný život. Míra podpory, kterou lidé s tělesným postižením potřebují, aby mohli samostatně žít, je různá, od nepravidelné dopomoci až po každodenní pomoc ve větším rozsahu. Zajišťování služby osobní asistence má lidem s tělesným postižením zpravidla kompenzovat jen to, co mají lidé bez tělesného postižení přirozeně – funkční nohy nebo ruce. Zároveň je potřebné, aby si uživatelé o průběhu pomoci rozhodovali sami a mohli si tak určit, jak chtějí žít.


Pro koho osobní asistence je?

ImageCílovou skupinou osobní asistence jsou lidé nad 18 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného postižení, interního onemocnění nebo věku a ke svému samostatnému životu v domácím prostředí potřebují pomoc druhé osoby a tuto pomoc jim nemohou zajistit blízké osoby v potřebném rozsahu.

S ohledem na povinnost poskytovatele zajistit péči v zájmu osob a v náležité  kvalitě však nemůže potřeba pomoci druhé osoby překračovat reálné možnosti služby osobní asistence Klubu vozíčkářů Petýrkova (např. nepřetržitá pravidelná potřeba pomoci od druhé osoby u člověka s úplnou závislostí na péči, kterému není zajišťována pomoc souběžně od blízké osoby nebo dalších sociálních či zdravotních služeb tak, aby mohl žít způsobem života běžným pro jeho vrstevníky).

Osobní asistence Klubu vozíčkářů Petýrkova je určena obyvatelům domu zvláštního určení na adrese Petýrkova ul. č.p. 1949-1953, případně lidem z blízkého okolí v pěší docházkové vzdálenosti.


Jaký je obsah osobní asistence?

ImagePodstatou služby je pomoc uživateli, tedy člověku se sníženou soběstačností, zvládat prostřednictvím zaměstnance poskytovatele ty úkony, které by si takový člověk udělal nebo obstaral sám, kdyby neměl zdravotní postižení a tudíž určité omezení. Nepatří sem však úkony, které by nahrazovaly veřejně dostupné zdroje (běžné služby jako např. řemeslné práce apod.). Stejně tak není možné, aby uživatel využíval služby osobní asistence i k těm úkonům péče, které je schopen zvládnout sám.

Služba je zajišťována jednak v rozsahu základních činností, které stanoví zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dále poskytováním základního sociálního poradenství a nakonec i zprostředkováním neodkladné pomoci při krizové situaci (tzv. pohotovostní pomoci), která je v rámci služby poskytována po předešlé vzájemné dohodě jako fakultativní činnost.

Mezi úkony péče z okruhu základních činností osobní asistence patří například pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti nebo zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Za krizovou situaci při zprostředkování neodkladné pomoci je pak považován například pád uživatele na zem, náhlé zhoršení jeho zdravotního stavu, neodkladná potřeba vykonání fyziologické potřeby, technická porucha pomůcky nebo nouzová situace v jeho bytě.


Jak se o osobní asistenci žádá a kolik stojí?

Při zájmu o využívání služby osobní asistence můžete kontaktovat vedoucí  služby - sociání pracovnici po předchozí dohodě osobně, elektronicky na e-mail pichrtova@kvp.cz nebo telefonicky na číslo 724 189 619.

Osobní asistence a fakultativní činnosti této služby se poskytují se spoluúhradou uživatele podle našeho ceníku. Výše úhrady za poskytování základních činností osobní asistence činí 135 Kč za jednu hodinu.  V rámci jednoho kontaktu je však vždy započítáván čas v minimální délce 15 minut. Další potřebný čas, který převyšuje tuto minimální dobu, je započítáván do ceny úkonu po minutách. Za fakultativní činnost pohotovostní pomoci uživatel platí měsíční poplatek ve výši 650 Kč.

 

 

KONTAKT PRO ZÁJEMCE O ASISTENCI

Eva Pichrtová, vedoucí osobní asistence

T: 724 189 619, E: pichrtova@kvp.cz, Po-Pá: 7.30-16 h.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Základní smlouva o poskytování osobní asistence (342kb)

Rozšířená smlouva o poskytování osobní asistence a pohotovostní pomoci (346kb)

Pravidla pro poskytovaní osobní asistence (390kb)

Ceník KVP (platný od 1.1.2023) (562kb)

Zásady zpracování osobních údajů klientů služby osobní asistence (64kb)

POHYBOVÉ CVIČENÍ NA MOTOmedu

ImageDOČASNĚ OD LEDNA 2023 POZASTAVENO!

Jestli si chcete protáhnout tělo nebo zacvičit, tak vždy v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 13.00 hod. nabízíme v místnosti naší rehabilitace (suterén vchodu Petýrkova č.p. 1952) možnost pohybového cvičení na přístroji MOTOmed. Cvičení je však nutné si předem osobně dohodnout v uvedených dnech a časech, přičemž se poskytuje za úplatu podle našeho ceníku. Výše úhrady za 1 využití motomedu v délce 30 minut činí 45 Kč. Na cvičení se mnohou hlásit jak klienty osobní asistence, tak i ostatní zájemci z domu. Využití cvičení na přístroji MOTOmed je vhodné při mnoha neurologických a neuromuskulárních onemocněních s dalekosáhlou absencí různých funkcí spojených s pohyblivostí dolních nebo horních končetin. Naši klienti mohou navíc po předešlé dohodě používat místnost rehabilitace při soukromém využívání fyzioterapeutických služeb.

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Pokud potřebujete získat nějaké informace, tak podle zákona o sociálních službách poskytujeme všem lidem v nepříznivé sociální situaci bezplatné základní sociální poradenství. V rámci základního sociálního poradenství mohou být např. předávány potřebné informace, které přispívají k možnému řešení nepříznivé situace, nebo může být poradenství zaměřeno na možnosti podpory členů rodiny, kteří se podílejí na péči o člověka se zdravotním postižením. Při zájmu o poskytnutí základního sociálního poradenství můžete kontaktovat naši sociální pracovnici.

KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE FIRMY MEYRA

Zpravidla každý první čtvrtek v měsíci probíhá v místnosti naší rehabilitace konzultační odpoledne s pracovníkem firmy MEYRA v čase 14.00 - 16.00 hod. Jsou zde prezentovány produkty firmy MEYRA s možností poradenství, konzultace, drobného servisu a zaměření mechanických i elektrických vozíků. Setkání zajišťuje pan Bc. Milan Zimčík, tel.: 702 153 556.

Image

BOHOSLUŽBY NA "NAŠÍ REHABILITACI"

Pokud máte zájem o spirituální prožitek, tak v našich prostorech (v místnosti rehabilitace) probíhají dvoje různé bohoslužby. Jednak římskokatolické bohoslužby, které se konají nepravidelně od 18.00 hodin (o termínu jejich konání je možné se dozvědět na informačních nástěnkách, které jsou umístěné v přízemí jednotlivých vchodů do bezbariérového domu v Petýrkově ulici). Druhé jsou evangelické bohoslužby, které se konají pravidelně, a to zpravidla každou neděli od cca 16.00 hodin.