ŘEKLI O NÁS, OČIMA DRUHÝCH LIDÍ...


Dům v Petýrkově ulici v Praze 11 a celá jeho koncepce pro mě znamená zejména svobodu, samostatnost a plnohodnotný život pro ty, kterým k naplnění těchto slov chybí jen velmi málo – pohyb na vlastních nohou. I lidé na vozíku přece mohou žít ve svém vlastním bytě, ať už s rodinou, nebo bez ní, jsou ale věci, které sami nezvládnou a se kterými jim může pomoci asistenční služba, která je v tomto výjimečném domě k dispozici, a která v něm byla v 90. letech a v období od roku 2012 do roku 2018 dokonce 24 hodin denně. Moc bych si přála, aby takových domů bylo více a i další vozíčkáři tak dostali šanci žít spokojeným, důstojným a plnohodnotným životem. A to je také důvod, proč se Nadační fond Avast rozhodl tuto skvělou myšlenku finančně podporovat!

J. Baudišová, předsedkyně Nadačního fondu Avast


Jsem po těžké nehodě na motorce a po letech boje s různými zhoršujícími se problémy jsem usedla na invalidní vozík. Dlouho jsem se bránila jiné pomoci než v rodině. Byla to hloupost, protože když jsem blíž poznala služby Klubu vozíčkářů Petýrkova, lituji, že jsem u nich nebyla jako klientka již dávno. Co stresu a traumat jsem si mohla ušetřit! Je to ve všech ohledech spolehlivá a fungující péče – mnohdy nad rámec. Všem, kteří nám v Klubu vozíčkářů Petýrkova pomáhají, moc děkuju. Bez nich už ne!

Miluše P., klientka osobní asistence


Chtěla jsem vám ještě poděkovat za váš čas, sdělené informace i podněty. Procházela jsme váš bulletin a další dokumenty. Líbí se mi zpracování strategického plánu, který jasně vychází z vašich potřeb a z nějž je zřejmé, jak chcete vaše představy naplnit.“

A. Babínová, pracovnice Jedličkova ústavu v Liberci


Klub vozíčkářů Petýrkova je dlouholetým registrovaným poskytovatelem sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Mezi klienty této organizace, která poskytuje osobní asistenci, jsou i klienti České asociace paraplegiků. Od našich klientů máme na jejich poskytované služby pozitivní ohlasy a to jak ohledně profesionálního přístupu, ale zejména dostupnosti této služby, která je klientům k dispozici.

A. Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků - CZEPA


Stejně jako pro desítky obyvatel místních bezbariérových domů nejpodstatnější význam Klubu vozíčkářů Petýrkova pro mne spočívá v poskytování osobní asistence. To znamená, že když potřebuji, mohu si po větší část dne přivolat kdykoliv pomoc.  Díky poskytování této životně důležité pomoci vozíčkářům, zejména bydlícím samostatně, díky osobním asistentům a asistentkám Klubu vozíčkářů Petýrkova mohu bydlet v normálním bytě a žít svobodný život.

Eva S., klientka osobní asistence


Klub vozíčkářů Petýrkova se zaměřuje na péči o těžce tělesně postižené osoby. Její činnost známe již mnoho let a oceňujeme zejména profesionalitu, s jakou se těmto lidem věnuje. Každodenní osobní pomoc v domácím prostředí pomáhá tělesně postiženým začleňovat se do běžného života. Umožňuje jim to pracovat a žít společenským životem jako běžní občané. I mnozí naši členové využívají jejích služeb a jsou s nimi velmi spokojeni.

Z. Janda, předseda Asociace muskulárních dystrofiků v ČR


V dětství jsem míval jediný pocit jistoty, domov. Máma a táta byli ochránci, zažehnali všechna nebezpečí, nemoci a bolesti, vždy pomohli a já věděl, že bez nich bych nezmohl vůbec nic. A jak šel čas, přišla doba, kdy člověk opouštěl rodné hnízdo…Toužili jsme po nezávislém životě a možná v tu dobu ani netušili, co to vlastně je. My budeme vždy na někom závislí, ale spousta závislostí se dá odstranit pomůckami a hlavně tím, že pomoc přijde ve chvíli, kdy ji právě potřebujeme. Elektrické vozíky nám vrátily pohyblivost a okamžitou pomoc přináší naše služba osobní asistence. Myslím, že nezávislý způsob života je pro nás skutečností. Zdá se mi, že se vracejí staré dobré časy mého dětství (úryvek textu z 1. čísla časopisu "Klub KVP" z roku 1998).

V. Krejčí, zakladatel Klubu vozíčkářů Petýrkova


„Stáž u vás mi ukázala mnohé. Musím říct, že si velice vážím vašich zaměstnanců, kteří odvádějí obdivuhodnou práci. Pomoc, kterou poskytujete, je  velice důležitá a lidé se zdravotním postižením ji potřebují. Jsem ráda, že jsem mohla být právě u vás na stáži. Moc si vás všech vážím.“

Martina K., stážistka z projektu „Pečuji a pracuji v Praze“

NEZISKOVKA ROKU 2015 A 2016

V  soutěži Neziskovka roku se nám podařilo dva roky po sobě proniknout mezi 15 semifinalistů ze všech přihlášených neziskových organizací z celé ČR. Oba dva roky pro nás byla účast v "Neziskovce roku" velmi dobrou zkušeností a reflexí dlouholeté práce. Děkujeme Nadaci rozvoje občanské společnosti NROS, která již pět let tyto ceny uděluje na základě vlastní vyvinuté metodiky „Zdravého organizačního řízení“ ©.

Image

Zpětná vazba od hodnotitelů z účasti v roce 2015: „Klubu vozíčkářů Petýrkova patří pochvala za velmi dobře vyplněný formulář, dobré a vysvětlující komentáře a skvěle zpracované dokumenty. Organizace se dokáže adekvátně ohodnotit a někdy je až příliš sebekritická. Chvályhodné je uvědomění si vlastních nedostatků, na kterých chce organizace pracovat. U organizace je patrná snaha o profesionalizaci, neboť za poslední dva roky prošla velkými změnami. Ty se rychle projevily na stabilizaci zdrojů a zkvalitnění procesů i poskytovaných služeb. Přejeme organizaci, aby se jí takto dobře dařilo rozvíjet se i nadále a přineslo jí to mnoho úspěchů.“

NAPSALI O NÁS V MÉDIÍCH

Národní cena sociálních služeb (Sociální služby 12-2014) (5,56Mb)

Člen AVPO se představuje (Bulletin AVPO ČR 7-8 2015) (2,15Mb)

Představujeme KVP-průkopníka osobní asistence (Vozka 2-2016) (5,17Mb)

Když ji potřebuješ, není co řešit (Magazín Paraple 12-2016) (2,16Mb)

Krize v sociálních službách. Nemá kdo pečovat aasistovat (Vozíčkář 2-2017) (4,61Mb)

PETR KŘIVÁNEK - PEČOVATEL ROKU 2014

V roce 2014 získal náš dlouholetý zaměstnanec, pan Petr Křivánek, prestižní ocenění v Národní ceně sociálních služeb – Pečovatel roku, a to v kategorii Pracovník v terénních sociálních službách. Petr se ve své kategorii stal absolutním vítězem, protože se umístil na 1. místě. Přestože se jedná o uznání práce jednotlivce, jsme přesvědčeni, že Petrovo umístění je oceněním naší dlouholeté činnosti.

Image​​  ↵